Istorija

1988 metais

Liūdynėje buvo įkurtas oficialus kultūros židinys – Kultūros namai.

Bėgant metams ir keičiantis santavrkai keitėsi įstaigos valdymo formos kol galiausiai 2004 metais buvo įkurta biudžetinė įstaiga – Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras. Kultūros centro steigėjas yra Panevėžio rajono savivaldybė, kurios teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba. Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, glaudžiai bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis.

Kultūros centras turi du padalinius Velžyje ir Dembavoje. Centre ir padaliniuose veikia dvylika meno mėgėjų kolektyvų ir dvi dailės studijos. Visi vykdo aktyvią kultūrinio gyventojų užimtumo bei koncertinę veiklą, daugelis yra nuolatiniai Lietuvos Dainų švenčių dalyviai. 1998 m. Liūdynės kultūros centre įkurtas pirmasis Lietuvoje varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Vaikystės vėjas“ davęs pradžią sparčiam šio tipo orkestrų kūrimuisi Šalyje.

Apie mus

Aktyvi kultūrinio gyventojų užimtumo bei koncertinė veikla.

0 +

Darbuotojų

0 +

Meno kolektyvų

Misija

Misija – sudaryti sąlygas vietos gyventojų
meninei saviraiškai visapusiškai tenkinti ir ugdyti visų amžiaus ir socialinių grupių kultūrinius poreikius, puoselėjant krašto tradicijas, etnokultūrą bei organizuojant profesionalaus meno sklaidą.

PIRMOJI VERTYBĖ

Profesionalumas ir kompetencija – visi esame savo srities specialistai, vertiname profesionalumą, darbštumą ir gerų rezultatų siekimą.

ANTROJI VERTYBĖ

Bendradarbiavimas ir atsakomybė – veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, esame atviri mūsų lankytojų poreikiams bei pasiūlymams.

TREČIOJI VERTYBĖ

Kūrybingumas ir iniciatyvumas – kasdien ieškome originalių sprendimų, skatiname iššūkius, siekiame užsibrėžtų tikslų.

Vizija

Vizija – patraukli kultūrinė erdvė
siūlanti aukštą veiklos ir paslaugų kokybę, įvairias pasirinkimo galimybes saviraiškai ir kultūriniams poreikiams.