Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtaisLiūdynėskultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęssu korupcija, dėlLiūdynės kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginiųpareigų.Liūdynėskultūros centro direktorė Karolina RaziūnienėTelefonu (8 45) 555 273, +37067033994 el.paštu: liudyneskc@gmail.com, administracija@liudyneskc.lt Paštu: Panevėžio rajono Liūdynėskultūros centro direktorei, Ramioji g. 2, Liūdynė,Panevėžio rajonasPranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą,pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Viešo informavimo atveju prašome nurodyti savo kontaktinęinformaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.